1. เมื่อสมัครสมาชิกใหม่ ท่านจะได้รับ Point เริ่มต้นจำนวน 200 Points
  2. เมื่อท่านแชร์เนื้อหา รีวิว หรืออื่นๆ ตามที่กำหนด ท่านจะได้รับ Point ตามแต่ละกิจกรรม
  3. ท่านจะได้รับ Ponts 2 เท่าในเดือนเกิด
  4. ท่านจะได้รับ Points เมื่อสั่งซื้อสินค้า ซึ่งแต่ละสินค้าจะมีจำนวน Point ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับราคาของสินค้านั้นๆ
  5. มูลค่าของ Points ที่ท่านจะได้รับจากการสั่งซื้อสินค้า(บางรายการ) จะเท่ากับ 1 บาทเท่ากับ 1 Point
  6. ท่านสามารถนำ Point ที่ได้รับไปแลกสินค้าพรีเมี่ยมตามที่กำหนด
  7. เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ในอนาคตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. Point ไม่สามารถนำมาแลกคืนเป็นเงินสดได้
  10. มูลค่าของ Point มีวันหมดอายุในทุกสิ้นปี หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด