ข้อตกลงและงื่อนไขในการใช้บริการ

ข้อจำกัดในการใช้บริการ

Black Aholic Shop ของบริษัท พูนิก้า จำกัด มีพื้นที่ในการให้บริการภายในประเทศเท่านั้น ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการในต่างประเทศ

ลิขสิทธิ์

บริษัท พูนิก้า จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดบน www.blackaholicshop.com ทั้งรูปภาพ ข้อความ รายละเอียดสินค้า รวมถึงรูปแบบการดีไซน์เว็บไซต์ และไม่อนุญาตให้ปลอมแปลงเนื้อหา เครื่องหมายการค้าเพื่อนำไปแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ต่างๆ ทางบริษัทฯมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

การพยายามลักลอบเข้ามาในฐานข้อมูล ทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลในระบบ ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล บริษัทฯมีสิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้กระทำการละเมิด

การเปลี่ยนแปลงของโปรโมชั่น

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นและระบบสะสมPoint ตามที่ทางบริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Open Chat
1
สวัสดีค่ะ..สนใจสอบถามได้นะคะ

เริ่มสนทนา